FM-200 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

FM-200 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Aşağıdaki durumlardan en az biri mevcutsa, 
FM-200 gazlı otomatik söndürme sistemleri tavsiye edilir: 

Korunacak alanda bulunan malzemenin değeri ya da iş devamlılığı açısından önemi, saniyeler içinde harekete geçecek bir yangın sistemi gerektiriyorsa.

imageSprinkler sistemi, korunacak alanda bulunan malzemeye zarar verecekse. 

imageKorunacak alanda insan bulunmaktaysa. 

imageYangın sonrası temizliği elimine edilmek isteniyorsa. 

imageKolay dizayn ve kuruluma ihtiyaç varsa. 

image
FM-200 gazı ile korunacak hacim için gereken gaz miktarı hesaplandıktan sonra, uygun FM-200 tüpü seçilir. 

Çapraz zonlu yangın algılama sitemi ile teçhiz edilen odada gereken noktalara FM-200 boşaltma nozulları yerleştirilir. Duman dedektörlerinin aktive olması ile birlikte panelden FM-200 sistemi solenoid vanasına akım gönderilir ve tüm FM-200 gazı en 
fazla 10 saniye içinde korunan hacme boşaltılır. 


Tipik kullanım alanları: 

image Bilgisayar odaları & yükseltilmiş döşeme altları 

imageMüzeler, sanat galerileri, kütüphaneler 

imageProses kontrol odaları 

imageTelekomünikasyon tesisleri 

imageKasalar, arşivler 

imageTarihi binalar 

imageLaboratuvarlar 

FM-200 sistemlerinin dizaynı, kurulumu ve bakımı, sertifikalı mühendis ve teknisyenlerden oluşan kadromuz tarafından yapılmaktadır. 


X