KARBONDİOKSİT GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

KARBONDİOKSİT GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
Düşük basınçlı sistemler
image image imageDüşük basınçlı karbon dioksit sistemleri, yüksek miktarda söndürücüye ihtiyaç duyulan mekanlarda toplam hacim koruma uygulamalarında kullanılır.
Yüksek basınçlı sistemler
image image imageYüksek basınçlı karbon dioksit sistemleri, hem toplam hacim koruma hem de lokal koruma uygulamalarında kullanılmaktadır.

Tipik uygulama alanları:

imageLokal uygulamalar 

imageToplam hacim uygulamaları 

imageGüç aktarım odaları 

imageJeneratör güç setleri 

imageMotor odaları 

imageKayıt odaları 

imageBilgisayar odaları 

imageYanıcı sıvı depolama alanları 

imageBoyama kabinleri 

imageArşivler 

imageBasımevleri 

imageEndüstriyel fırınlar


X